Zonder water geen thuishaven

belevingskaart ijburg

Ludo Dings
Freek van Riet
Sijmen Weesie

 

Zonder water geen thuishaven

Onderzoek naar de beleving van water binnen de woonomgeving

Vanuit de masterplanfase kwamen er essentiële vragen naar voren zoals: hoe wordt water vanuit de woonomgeving beleeft? En welke rol speelt afstand daarbij? Deze vragen vormde de basis voor het onderzoek.

Er zijn verschillende uiteenlopende referentiegebieden bezocht waarbij deze aan de hand van verschillende methodes zijn geanalyseerd. Er zijn duidelijke, interessante principes naar voren gekomen die als een ontwerptool kunnen worden gebruikt zoals: een bolling in het maaiveld zodat het wateroppervlak van ver weg zichtbaar wordt. Omgevingsfactoren spelen hierbij een belangrijke rol. Dat afstand niet bepalend is voor de beleving van water vanuit de woonomgeving maar wel een belangrijke rol speelt, zien wij als een belangrijke conclusie. Bewust zijn van deze principes en de invloed van afstand op beleving, dragen zeker bij aan een sterker ontwerp!

Verder kijken:

Rapport “Zonder water geen thuishaven”

Film presentatie Ludo Dings: MarkerMEER! MEER voor minder

Film presentatie Sijmen Weesie: De Zuider Meren

 

< Terug naar het overzicht