Zomeratelier voor creatievelingen

Dit jaar zal|het ontwerp instituut| voor het eerst een interdisciplinair Zomeratelier organiseren. Het Zomeratelier is bedoeld voor jonge mensen tot 30 jaar die actief zijn in of met de buitenruimte, de ruimtelijke kunst of het begrip ruimte. Van tuin- en landschapontwerpers tot decorontwerpers, van choreografen tot kunstenaars, van dramaturgen tot auteurs. Het thema waaraan dit jaar zal gewerkt worden is ‘Verbindingen’. Gedurende vier dagen wordt een geselecteerde groep van tien jonge mensen bijeengebracht om over hun gedachten en wensen te praten, om aan eigen inzichten te werken en om hun persoonlijke ideeën te toetsen en uit te wisselen. Op die manier zullen zij hun zelfbeeld ontwikkelen en de andere deelnemers stimuleren en inspireren. De tien deelnemers worden door een drietal artistieke begeleiders en coaches ondersteund. Samen met curator Michel Lafaille zullen die aan een intensief en hoog level van interactie tussen alle deelnemers werken.

Het Zomeratelier vindt plaats in beeldentuin Land en Beeld te Asperen (Leerdam), een landelijke tuin van 1,5 hectare gelegen aan de Linge. In de tuin en het oude gemaal bevinden zich werken van 45 kunstenaars. Naast workshops en werksessies staan een excursie in de omgeving en een werkbezoek aan Fort Asperen op het programma. Tevens zullen diverse ‘mystery guests’ in de loop van de dagen een bijdrage leveren. Het resultaat van deze sessies zal niet alleen in gedachten uitmonden, maar ook naar een productie worden vertaald die op een slotbijeenkomst in Fort Asperen aan het publiek zal worden gepresenteerd.

Kandidaten kunnen voor dit project in aanmerking komen door een korte presentatie van zichzelf in te sturen, vergezeld van een korte beschrijving (maximaal 500 woorden) van hun motivatie en verwachting. Een vijfkoppige jury zal uit de inzendingen de tien meest boeiende beschrijvingen kiezen. Deze inzenders worden uitgenodigd om in de maand augustus, van 13 tot en met 16, aan het Zomeratelier mee te werken. Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden. De sluitingsdatum voor inzending is 07 mei 2012, bekendmaking volgt op 01 juni.

Alle verdere informatie en voorwaarden voor inschrijving zijn vanaf heden te vinden op www.ontwerpinstituut.nl