Into the wild

Joshua Holleman deed is zijn derde jaar mee aan een driedaagse workshop in het Belgische Luik. Hij bestudeerde met zes andere studenten een park rond een vervallen fort dat sterk verwilderd was.

De gemeente, bewoners en andere belanghebbenden vertelden de studenten wat hun wensen waren en beschreven de problemen. “We hebben de hele ochtend gediscussieerd en ’s middags zijn we gaan tekenen. Op de laatste dag hebben we vervolgens onze plannen gepresenteerd aan alle mensen die betrokken waren.” Het voorstel was om het park dat verhoogd in de stad ligt, toegankelijker te maken vanuit de omringende buurten en om plekken toe te voegen waar je wat kunt doen, zoals volleyballen of picknicken. Daarnaast moest juist de verwilderde natuur behouden blijven. “Een projectontwikkelaar die een deel van de grond bezat en ideeën had voor woningbouw hebben wij laten zien dat het ook op een andere manier kon”.
Een jaar later ging Joshua terug naar Luik om de eindconferentie bij te wonen. De plannen waren ondertussen verder uitgewerkt en er was begonnen met aanpassingen aan het park. “Ik had me toen helemaal niet gerealiseerd dat ze er ook echt iets mee zouden gaan doen. Het is heel leuk om mee te maken dat er wat gedaan wordt met wat jij bedacht hebt!”

Joshua met de andere groepsleden voor een vervallen gedeelte van het fort

Joshua met de andere groepsleden voor een vervallen gedeelte van het fort