De invloed van winterstormen op de stabiliteit van de stadsbomen in Nederland

winterstormen

Marco Gerrits

 

De invloed van winterstormen op de stabiliteit van de stadsbomen in Nederland

Er zijn tal van gunstige eigenschappen te bedenken die het nut van bomen in de stedelijke omgeving onderschrijven. De stedelijke omgeving is echter complex, hard en variabel en daarom niet heel geschikt voor bomen. Bomen hebben regelmatig te lijden in deze omgeving en dit kan ten koste gaan van de stabiliteit van de boom. Omwaaiende bomen in een omgeving welke intensief door de mens gebruikt wordt, vormen daarom ook grote veiligheidsrisico’s.

Tijdens mijn afstuderen heb ik, in opdracht van Cobra boomadviseurs, onderzocht wat de invloed is van winterstormen op de stabiliteit van stadsbomen in Nederland. Met behulp van een aantal complexe berekeningen kan de theoretische boomstabiliteit berekend worden. Ik heb aan de hand van een voorbeeldboom verschillende scenario’s uitgewerkt, waarin diverse grondsoorten, windgebieden en boomspecifieke eigenschappen zijn meegenomen. Uit deze berekeningen blijkt dat wanneer bomen op zand-, silt- of leembodems staan de stabiliteit in de wintermaanden lager is dan in de zomermaanden. Op kleibodems staat de boom gedurende de wintermaanden juist stabieler. De voornaamste redenen voor deze uitkomsten zijn de grote kans op natte bodems en de aanzienlijk hardere windmaxima in de wintermaanden. Dit zijn interessante uitkomsten, omdat men in het vakgebied tot op heden altijd uit gaat van waarden die kunnen optreden tijdens het groeiseizoen.

 

< Terug naar het overzicht