Wordt Amsterdam de wildernis?

Amsterdam Nieuw-West heeft als tuinstad veel openbare ruimte en deze moeten worden beheerd. Alleen in de huidige crisis moet er worden bezuinigd op het openbaar groen. Waar het in de eerste bezuinigingen vooral ging om een verminderde beheerkwaliteit, moeten er nu grotere bezuinigingen doorgevoerd worden om geld te besparen. Een manier van bezuinigen is stukken groen laten verwilderen, zodat er natuur in de stad ontstaat. In het buitenland is dit terug te zien. Steden als Stockholm (Zweden), Turku (Finland) en Buenos Aires (Argentiniƫ) hebben grote bossen in de stad.

Verwildering

Om te kijken of verwildering een oplossing is om te besparen wordt er tijdens de minor Stedelijke Beplanting gewerkt aan een estafetteonderzoek in Amsterdam Nieuw-West. Dit onderzoek is vorig jaar (2012) opgezet door Buro RUIM. Buro RUIM werkt samen met LAP Landscape & Urban Design en Landschap Noord-Holland en heeft gevraagd aan studenten om dit te onderzoeken. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (www.architectuurfonds.nl). De groep studenten heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om verwildering toe te passen op vier verschillende schaalniveaus: parkniveau, groen- en blauwstructuren, wegbermen en hofjes. Dit is berekend aan de hand van globale beheerkosten.

Het vervolgonderzoek, waar dit schooljaar aan gewerkt gaat worden, gaat dieper in op het toepassen van verwildering. Zo wordt er bodemonderzoek gedaan, worden de beheerprijzen van de gemeente Amsterdam toegepast en worden referentieontwerpen gemaakt. Dit om de verwildering zo efficiƫnt en goedkoop mogelijk in gang te zetten.Voor meer informatie over het onderzoek: http://www.buroruim.nl/nieuws/18-01-12-onderzoek/

Tekst: Hylke Pander

Door Bas van Eck, Melanie Goed, Cornelis van Haaften, Marijke de Jong, Jonathan de Kruijf, Hylke Pander en Mark Veldhuizen.