WEDEROPBOUWGROEN 1940-1965

Platform Groen Erfgoed
Datum: 7 maart 2012, 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811MG Amersfoort.

Wederopbouw: De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Wat rest is behoefte aan voedsel en nieuwe huizen.
Steden worden uitgebreid met nieuwe woonwijken. Van het landelijk gebied gaat 70% op de schop. De aanpak is planmatig. De nieuwe groenvoorzieningen verschijnen in de vorm van recreatiegebieden, in woonwijken, bij bedrijven en woonhuizen en als wegbeplanting.
Wie waren de ontwerpers die de nieuwe stad en het nieuwe land aankleedden? Hoe deden ze dat? In het landelijk gebied? In de stad? Veel ervan is al verdwenen of in rap tempo aan het verdwijnen. Wat is de toekomst van het wederopbouwgroen?

Op het Platform Groen Erfgoed van 7 maart staan het belang en de toekomst van de tuin- en landschapsinrichting uit de Nederlandse wederopbouwperiode centraal.

Programma

Vanaf 13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 uur: Welkom en inleiding door de dagvoorzitter Luc Korpel

13.45 uur: Anita Blom (specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed): De wederopbouw: overview ontwikkelingen en ruimtelijke ordening

14.15 uur: Lara Voerman (architectuurhistoricus bij SteenhuisMeurs): Tuin- & landschapsarchitecten 1945-1968 in beeld

14.45 uur: Speakerscorner aankondigingen en mededelingen.

15.00 uur: Pauze met koffie en thee

15.15 uur: Rik de Visser (landschapsarchitect en directeur Vista; auteur van Een halve eeuw landschapsbouw) Wederopbouw in het landelijk gebied : ruilverkavelingen, recreatieve inrichtingen en groengebruik

15.45 uur: Angela Hinz (landschapsarchitect bij Feddes/ Olthof): Wederopbouw in de steden: woonwijken en hun beplanting in Amsterdam West

16.15 uur Leo den Dulk (Cantua, onderzoek en publicaties) Het sortiment van de wederopbouw en de huidige toepassing

16.45 uur Afsluiting en drankje.

 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed.

Via groenplatform@cultureelerfgoed.nl kunt u zich aanmelden voor deelname. Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Een routebeschrijving naar het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed treft u aan op: http://www.cultureelerfgoed.nl/node/232/. Parkeren (betaald) kan in de nabijgelegen garage Stadhuisplein: http://www.parkeerservice.nl/amersfoort/parkeergarage-stadhuisplein.html

Tijdens het platform is er gelegenheid om een relevante korte mededeling of oproep te doen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf via groenplatform@cultureelerfgoed.nl

Bijgesloten vindt u het verslag van de platformbijeenkomst oktober jl. over Boshistorie /Bos met historie. Alle verslagen zijn te vinden op:
http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/kennisoverdracht-en-onderwijs/platform-groen-erfgoed

Namens de programmacommissie: Peter Smink, Luc Korpel, Thera Lindenbergh, Annemarie van Leeuwen, Eric Blok en Natascha Lensvelt

Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van historisch groen erfgoed. Zie: http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/kennisoverdracht-en-onderwijs/platform-groen-erfgoed