Waterkracht op Landgoed Vosbergen

Voor de module Modelling and Design (MAD)vonden op vrijdag 20 december de eindpresentaties op Van Hall Larenstein te Velp plaats. Gepresenteerd werden de ontwerpen voor een nieuwe watermolen op landgoed Vosbergen. De molen moet energie opwekken uit de spreng en tegelijkertijd passen in zijn omgeving. Bij de presentaties waren ook de opdrachtgever Gijs van Dedem (landgoed Vosbergen), Jan van de Velde (bekenstichting) en het waterschap aanwezig. Er werden 19 zeer diverse ontwerpen met behulp van een maquette gepresenteerd.

In de voorgaande zeven weken is er druk geschetst, gemodelleerd, geknutseld en gediscussieerd over de ontwerpen. Als start van het ontwerpproces zijn er door middel van woorden die in je op kwamen over de plek, inspiratie- en referentiebeelden gezocht. Ook is er nog een kleine referentiestudie gedaan naar enkele bekende vormgevers, kunstenaars of architecten. Met de inspiratiebeelden als leidraad zijn de eerste schetsen ontstaan. Het schetsen naar vormen was een eerste stap naar het maken van een reeks modellen (maquette).
Het modelleren en vormgeven van een object was vrij nieuw voor ons, maar een zeer interessante ervaring. Het ontwerpen zonder context en analyse is voor tuin- en landschapsarchitectuur studenten vaak niet de manier die ze gewend zijn, maar het is een zeer leerzaam proces geweest en heeft geresulteerd in enkele uitvoerbare ontwerpen.

Op maandag 20 januari zijn op landgoed Vosbergen te Heerde zes geselecteerde ontwerpen van studenten van Larenstein gepresenteerd voor o.a. de provincie, de wethouder, de bekenstichting, het waterschap, de sponsor: Lions en de opdrachtgevers: Gijs van Dedem en Agnes Kamerlingh Onnes, eigenaren van landgoed ‘Vosbergen’. Er werden kritische en realistische vragen gesteld door de aanwezigen over de ontwerpen maar ook over de haalbaarheid van het project.
De volgende dag is onderstaand artikel gepubliceerd in De Stentor (IJssel delta krant). In het artikel wordt ingegaan op het ontwerp ‘The Wave of Sound’. Een ontwerp die reageert op zijn omgeving, aanleiding geeft voor spelen en waterenergie een nieuwe sound geeft. De dragende constructie van het ontwerp wordt ambachtelijk vervaardigd met hout van landgoed Vosbergen. De huid wordt gemaakt van een hufterproof materiaal, een vormbare acryllaat (kunststof) van drie centimeter dik. Deze kunststof huid moet de golf en toeter gaan vormen. De energie wordt opgewekt door een vijzelturbine die zichtbaar in de golf zit. Met de opgewekte energie kunnen elektrische fietsen worden opgeladen of The Wave of Sound kan er s’nachts mee worden verlicht.

Als de watermolen extra toerisme naar Landgoed Vosbergen en Heerde brengt zal het een toonaangevend succes worden, en kan het dienen als pilot voor verdere ontwikkelingen op het gebied van energiewinning binnen het Gelderse landschap.

Door: Sandor Walinga

krantenartikel waterkrachtproject Larenstein

20140109-013 bmul MAD modellen klein