Water op Straat!

water op straat

Madeleine Frelier
Anne Melse

 

Water op Straat!

Is de stad klaar voor de stortbui?

Bijna iedere stad in Nederland heeft tegenwoordig te maken met wateroverlast. De huidige rioolstelsels hebben hun maximale bergingscapaciteit bereikt doordat steden zijn gegroeid en de, vaak al honderd jaar oude, rioolstelsels onvoldoende zijn meegegroeid. Daarnaast zorgt de klimaatverandering vaker voor intense buien, waardoor met name in de stad regelmatig wateroverlast ontstaat.
Anne Melse en Madeleine Frelier vroegen zich af of de stad wel klaar is voor de stortbui en hebben interviews gehouden met twaalf grote steden in Nederland. De conclusie luidt: de stad maakt zich klaar voor de stortbui! Om deze informatie vervolgens in de praktijk te toetsen is gebruik gemaakt van een casusgebied: een voormalige arbeiderswijk in Arnhem (dichtbebouwd, veel verharding, weinig groen). Voor deze wijk zijn tien passende klimaatadaptieve maatregelen aangedragen.

Verder kijken:

Rapport “Water op Straat!”

 

< Terug naar het overzicht