Wadland workshops

‘Culturele Landschapsontwikkeling’, een initiatief van Joop Mulder (Oerol) en Bruno Doedens (SLeM), heeft als doel de landschapsvormende processen van Terschelling en het Waddengebied cultureel aan te jagen door samenwerking met kunstenaars, wetenschappers, studenten, eilandbewoners en bezoekers, en deze daarmee onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Hiermee worden zowel het begrip en de schoonheid van de dynamische processen die het waddengebied continu vormen en vervormen vergroot, als ook de processen zelf beïnvloed, zodat inspirerende rijkere landschappen ontstaan die de natuur en cultuur dichter bij elkaar brengen.

Mondriaanse Striepkwelder
Aanleiding om het kweldervormingsproces onder de aandacht te brengen is het voornemen van de gemeente Terschelling om plannen te ontwikkelen voor de Striep-kwelder, een buitendijks gebied ten zuiden van Midsland. In overleg met Oerol heeft Bruno Doedens het voorstel geopperd om hiervoor een Mondriaanse kwelder, een kwelder als een collectief kunstwerk, te maken.

Wadland-workshops
Parallel aan de voorbereidingen van de Mondriaanse Striepkwelder worden in mei/juni 2014 een aantal workshops met studenten van verschillende opleidingen, bewoners van Terschelling en geïnteresseerden georganiseerd. Tijdens de workshops wordt geëxperimenteerd met ‘watervertragende bouwsels’ van wilgentenen, waarmee het boeiende proces van kweldervorming zichtbaar wordt gemaakt. De workshops worden namens SLeM georganiseerd door Machiel Spaan (architect M3H) en Bruno Doedens (landschapsarchitect SLeM).
Een eerste workshop heeft 16 en 17 december plaatsgevonden met ca. 50 studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp én de Unitec uit Auckland Nieuw Zeeland. Deze workshop is gehouden aan de rand van het Groene Strand en de Noordsvaarder en heeft prachtige tijdelijke bouwsels opgeleverd. Met de ervaringen wordt in de volgende workshops verder gebouwd en geëxperimenteerd. Omdat de Striep-kwelder niet onnodig belast mag worden (regels Natura 2000 en het beschermen van de vogels), wordt in overleg met de betrokkenen gezocht naar een andere locatie dan de Striep. Een locatie waar de getijden, van belang voor het kweldervormingsproces, goed beleefbaar zijn.

Wadland-labyrint
De resultaten van de Wadland-workshops zullen leiden tot een Wadland-labyrint van 100 bij 100 meter (vergelijkbaar met de maat van Pannenland 2013) dat tijdens Oerol bezichtigd en beleefd kan worden. De locatie voor het Wadland-labyrint is dezelfde als waar de workshops zullen plaatsvinden. Wij zien dit Wadland-labyrint als een kunstwerk dat wordt gerealiseerd door de inzet van vele mensen.

Meedoen?

Als je in mei/juni mee wilt doen met één van de Wadland-workshops of wilt helpen bouwen aan het Wadland-labyrint voor Oerol 2014 meldt je dan aan via info@slem.org

De data:
24 en 25 mei
29 mei – 1 juni
7-9 juni

Lees verder: www.slem.org