Vliegende start in afgelegen landschap

De 3e-jaars studenten van de major landschapsarchitectuur zijn de eerste studieweek ver van huis begonnen. Aan de major landschapsarchitectuur wordt deelgenomen door een veertigtal studenten. Ruim twintig die de eerste jaren van hun opleiding binnen Larenstein hebben gevolgd, een zestal studenten van de hogeschool SAXION die daar stedenbouw studeren en de overige uit het buitenland (Portugal, Italië, Turkije, Tsjechië, Duitsland, Letland en Finland). De voertaal is Engels.

Het gebied voor de nieuwe opgave ligt op de grens van Groningen en Drenthe tussen de plaatsen Leek en Roden. In deze contreien moeten 250 woningen in het landschap ingepast worden. In het NIVON-huis Allardsoog is drie dagen op locatie gewerkt. Een prachtige locatie om elkaar goed te leren kennen. Goede voorzieningen, maar van God en alleman verlaten.

Ter plekke werden lezingen verzorgd door Cor Geluk (Juurlink & Geluk) en Jacco van Leeuwen (Wissing). Overdag werd met de fiets het landschap geïnventariseerd en ’s-avonds werd er volop geschetst en werden er onderlinge presentaties verzorgd. Op een intensieve manier werd in een heel korte tijd een stevig basis gelegd voor de groepsvorming en kwam heel veel relevante informatie boven tafel. En ondertussen werd de innerlijke mens natuurlijk niet vergeten; de studenten werden op een weldadige manier voorzien van maaltijden en de nodige drankjes.