Unieke samenwerking tussen Helicon en T&L: MBO’ers kunnen sneller T&L doorlopen

De opleiding Tuin- en Landschapsinrichting en Helicon Velp zijn een pilot gestart om MBO 4 leerlingen de mogelijkheid te geven, versneld de opleiding op Hogeschool Van Hall Larenstein te volgen. Helicon Velp is twee jaar geleden gestart met de opleiding Urban Design. Dit is een vierjarige MBO opleiding, waarbij de leerlingen eerst een algemeen jaar volgen met een breed vakkenpakket. De lessen worden dan ook gecombineerd met leerlingen van de opleiding Watermanagement en Bos- en Natuurbeheer. Na een jaar volgen de leerlingen van Urban Design een eigen programma. De pilot is er op gericht dat de leerlingen in 3,5 jaar hun MBO4 diploma kunnen halen, terwijl daar normaliter 4 jaar voor staat. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om direct in te stromen in het 2e semester van de propedeuse van Tuin- en Landschapsinrichting. De leerlingen kunnen op deze manier dus een jaar studietijd te “winnen”.
De leerlingen moeten uiteraard wel toelaatbaar zijn en voldoen aan specifieke voorwaarden om direct in het 2e semester in te stromen. De afgelopen maanden zijn we intensief bezig geweest om ons opleidingsprogramma van het 4e jaar af te stemmen op het opleidingsprogramma van T&L in het 1e semester. In februari 2012 hebben we waarschijnlijk 5 leerlingen die willen doorstuderen op Larenstein en met de pilot mee willen doen. In het 3e jaar van Helicon zitten op dit moment 12 leerlingen en ook daar heeft een aantal leerlingen aangegeven graag door te willen studeren.

Op basis van de pilot kunnen we opleidingsprogramma’s nog beter op elkaar laten aansluiten en kijken of dit voor meer MBO’s interessant is. We zijn ook al uitgebreid in gesprek met het Wellantcollege om een programma op het gebied van Design te bouwen, waarbij doorstroom mogelijk is.
Naast deze nieuwe samenwerkingsverbanden met MBO’s wordt op dit moment ook gekeken naar de opzet van de ”oude” schakelcursus.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Freddy van Dijken.
Freddy van Dijken

Website URBAN DESIGN Helicon