The Making of…

Ideevorming op basis van een sociaal ruimtelijke analyse

The Making Of… is een spel dat als doel heeft ideeeën te verzamelen voor een ruimtelijke verandering. Tweedejaars studenten speelden het spel in het kader van de Integrale Opdracht en hadden de volgende vraag als uitgangspunt: Welke ruimtelijke ideeën zorgen voor een gevarieerd publiek en bevorderen het intensieve recreatieve gebruik van de Geffense Plas nabij Oss.

Voltijdstudenten presenteerden hun sociaal-ruimtelijke ideeën en hielden hierover een debat, waarbij ze elkaar uitdaagden met bezwaren en complimenten. Deeltijdstudenten fungeerden als jury en oordeelden wie er als winnaar uit de verschillende debatten kwam. De groep met de meest gewonnen battles was de winnaar.