’t Kops Plateau

Het Kops Plateau in Nijmegen is een verlaten stukje groen, te midden van een verder stedelijke omgeving. Sinds enkele generaties bezit de familie Marggraff het terrein. Mede doordat het terrein privé eigendom is, is er al die jaren niet op gebouwd. De afgelopen jaren is het gebied echter gebruikt als afvaldump en is het overgroeid door wilde bramen, bospest en brandnetels.
De huidige eigenaar, de Marggraff Stichting, gelooft echter in de potentie van het Kops Plateau en wil hierin investeren. Het gebied kent een zeer interessante geschiedenis en verbergt unieke archeologische resten die slechts bij een klein aantal mensen bekend zijn. De stichting wil het unieke cultuur erfgoed dat hier verborgen ligt beter zichtbaar maken voor omwonenden en bezoekers. Deze nieuwe bestemming moet ervoor zorgen dat de huidige groene functie van het terrein bewaard blijft maar dat tevens de geschiedenis gewaardeerd kan worden.

Tweedejaars studenten hebben plannen gemaakt die aansluiten bij deze ideeën. In kleine groepjes werkten zij aan een masterplan dat de volgende periode de basis zal vormen voor individuele uitwerking in de Integrale Opdracht.

Klik op de afbeeldingen voor een uitvergroting.