Symposium Veerkrachtige Voedsellandschappen

Er lonkt een nieuw perspectief: consumenten, producenten, ngo’s en overheden bundelen hun krachten en vormen nieuwe verrassende coalities om in de toekomst ons voedsel op een duurzame manier te verbouwen en de natuurkwaliteit te herstellen. In Nederland wordt hier en daar al geëxperimenteerd met de verweving van voedselproductie, natuur en zelfs recreatie en wonen. Dat levert nieuwe, aantrekkelijke en veerkrachtige voedsellandschappen op, waar planten en dieren ruim baan krijgen. Voorbeelden zijn het Ketelbroek bij Groesbeek, Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen en het toekomstige Eemvallei-Noorderwold bij Almere.

Tijdens het middagsymposium Duurzame voedselproductie en natuur – Op weg naar veerkrachtige voedsellandschappen zullen we deze betekenisvolle ontwikkelingen met u delen en bediscussiëren hoe deze belangwekkende ontwikkelingen verder te helpen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit symposium. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Locatie: Kapel Larenstein
Datum: 25 november 2015
Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur