Symposium Natuur…jeweetzelluf

symposium natuurStichting wAarde verkende, samen met honderden jongeren en tal van collega-organisaties, de mogelijkheden tot nadere betrokkenheid van straatjongeren bij stadsnatuur. Dit leverde veel inzicht en ervaring op met betrekking tot samenwerking tussen jongerenwerk en de groene sector.
In de brochure ‘Natuur…jeweetzelluf’ zijn deze ervaringen gebundeld. Stichting wAarde en Van Hall Larenstein nodigen u uit voor de presentatie hiervan.

U bent van harte welkom.

Toegang
U kunt gratis en zonder aanmelding deelnemen aan het plenaire gedeelte van dit symposium (15:00 uur – 17:30 uur)

Datum: Donderdag 27 november 2014
Locatie: Kapel, Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp

Programma
Inloop en welkom (15:00 uur)
Masterclass met sprekers (vanaf 15:30 uur)
• Thomas van Slobbe (Directeur Stichting wAarde)
• Rob van Brouwershaven (Directeur Natuur en Biodiversiteit, Ministerie van EZ)
• Harald te Grotenhuis (Senior jongerenwerker, Tandem Welzijn Nijmegen)
• Frans van den Goorbergh (Senior Lecturer, Van Hall Larenstein)
Afsluiting (17:25 uur)