Studenten gezocht voor workshop Sibelco groeve Heerlen

Landschapsarchitect Jhon van Veelen is op korte termijn op zoek naar (ontwerp-)studenten die willen deelnemen aan een brainstormsessie met bewoners over de toekomstige inrichting en afwerking van de Sibelco zilverzandzandgroeve in Heerlen. Het doel is om samen met bewoners te komen tot mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de inrichting van het plangebied. Het plangebied betreft primair het concessiegebied van Sibelco en in tweede instantie de (ruimere) plangrenzen van een Masterplan voor het gebied uit 2009. De verwachting is dat ca. 100 personen deelnemen aan de bijeenkomst op 24 februari.

Het gaat om de volgende twee data:
– Voorbereidende workshop: vrijdag 14 febr. 10.00-17.00 uur (mogelijk op Larenstein)
– Inspiratieavond: maandag 24 februari 2014 19.00-22.00uur (Heerlen)
Aanmelden kan door een mail te sturen aan Jhon van Veelen: jhon@vanveelen.tv
Stuur bij aanmelding ook even een cc. aan adrian.noortman@wur.nl

Meer informatie over de avond:
Er zal worden voortgebouwd op de inrichtingsideeën zoals die zijn ontwikkeld in het voortraject van het Masterplan, aangevuld met ideeën die naar voren zijn gekomen uit de oriëntatiefase (april 2013) en bij de voorbereiding van deze avond zullen worden geïnventariseerd en/of bedacht.

In de zaal zal aan de wanden het volgende materiaal worden gepresenteerd:
– Posters uit de van de infomarkt (mei 2013)
– Beelden van allerlei inrichtingsideeën.

Na een algemene inleiding zullen de bezoekers in groepen van maximaal 10 personen, aan tafels samenwerken aan de beoordeling en lokalisering van de inrichtingsideeën.

Op elke tafel is aanwezig:
– Een moderator
– Flip-over
– Kaarten of luchtfoto’s van het plangebied met duidelijk aangegeven de belangrijkste grenzen
– Viltstiften/ schetspapier
– 3d materiaal dat een weergave is van de inrichting ideeën (Lego, Playmobil, vlaggetjes).

Er zijn een aantal thema’s, bv: recreatie, natuur, ontsluiting en wonen. Een tafel heeft een thema en de personen aan de tafel discussiëren naar aanleiding van het thema. Na een bepaalde tijd (ca. 20min) wordt er gerouleerd (2 of 3 keer) en gaat een andere groep verder met het thema. Er wordt tussentijds een foto van de kaarten gemaakt. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling (wellicht met een forumdiscussie en conclusies).