Stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer, Landschap 2e jaar

Bij de module landschap  in het tweede jaar is het belangrijk dat een beleidsstuk wordt vertaald naar een landschapsontwerp. Het plangebied dit jaar is onderdeel van de structuurvisie  stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer en gaf genoeg aanleiding tot het maken van een divers aantal landschapsontwerpen.

De opdracht was om onderdelen van deze structuurvisie te vertalen naar een landschapsontwerp voor een deel van het plangebied tussen de drie steden. Dit kon zijn het ontwerpen aan de EHS, of  het inpassen van landstedelijk wonen, of  het recreatief aantrekkelijker maken van het landschap, of het ontwikkelen van een regionaal park. En zo zijn er nog veel meer ontwerpthema’s  te benoemen.

Studenten hebben een analyse van het gebied gemaakt, een masterplan en een deel van het masterplan door ontworpen tot deeluitwerking. Met genoegen presenteren we aantal van deze ontwerpen.