Stageplaats

Goudappel Coffeng wil dé specialist zijn op het gebied van mobiliteit. We staan bekend om onze grote kennis en passie en benaderen mobiliteitsvraagstukken vanuit een brede kijk op mobiliteit
en ruimte. We volgen nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en spelen er op in. Om ons voortdurend te verplaatsen in wat er leeft en wat er gaat komen.

Voor onze vestiging in Deventer zijn wij binnen de groep Verkeersarchitectuur op zoek naar een:

Stagiair landschapsarchitectuur

Je profiel
Je bent student Tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall-Larenstein of student Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Je bent enthousiast en hebt affiniteit met verkeer. Werk je graag op het raakvlak van verkeer en ruimte, dan willen wij een oriënterend gesprek met je voeren.

Stage onderwerp
De Provincie Overijssel heeft in haar Omgevingsvisie de ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel staan. In deze Omgevingsvisie gaat het om de ruimtelijke kwaliteit van vooral het gebied buiten de bebouwde kom. Relaties tussen het wegennet en de natuurgebieden dienen versterkt te worden. Dit kan bereikt worden door het handhaven en versterken van de landschappelijke structuur (EHS en robuuste verbindingen), het beperken van hoge intensiteiten en hoge snelheden door kwetsbare gebieden of het verbeteren van de belevingswaarde vanaf de wegen op de omgeving.

In de voorlopige herziening van de wegencategorisering is een aantal pilots voor herinrichting aangewezen. Dit zijn wegen die qua inrichting beter moeten aansluiten op de natuurlijke omgeving en anderzijds qua functie beperkt moeten worden of blijven. Er zijn wegen die door parken gaan zoals de Weerribben of Sallandse heuvelrug of door nationale parken zoals Noordoost Twente, Mastenbroekpolder of de Uiterwaarden van de IJssel.

De opgave is het maken van ontwerpen voor een aantal van deze pilots, uitgaande van de wegencategorisering en waarbij ruimtelijke kwaliteit voorop staat. Er dient aandacht te worden besteed aan de pijlers gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Begeleiding vindt plaats door Marco Aarsen (landschapsarchitect) en Richard ter Avest (senior verkeerskundig adviseur).

Standplaats: Deventer
Periode: februari – juli 2011

Geïnteresseerd?
Heb je vragen over de inhoud van de stage neem dan contact op met Marco Aarsen, (0570) 666271, maarsen@goudappel.nl of Richard ter Avest, (0570) 666875, rteravest@goudappel.nl.
Voor algemene vragen kun je bellen met de afdeling P&O, Jeannet Konijnenberg, telefoon (0570) 666843.

Solliciteren?
Wil je solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief en een CV, naar Goudappel Coffeng, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 161, 7400 AD Deventer, of reageer per mail: infopo@goudappel.nl. Graag zien we ook een beknopt portfolio van je werk tot nu toe. Kijk voor meer informatie op www.goudappel.nl