Stage bij Studio Landlab en Rob Aben

Ik op mijn werkplek bij studio Landlab

Ik op mijn werkplek bij studio Landlab

Laat ik mij eerst even voorstellen, ik ben Sander Withagen, 25 jaar en zit in het derde jaar van de opleiding Tuin-en Landschapsinrichting. Na het afronden van de major tuinarchitectuur ben ik op zoek gegaan naar een stageplaats, op advies van vrienden van de opleiding kwam ik bij Studio Landlab terecht. De projecten die op hun site staan spraken me erg aan. Het is een studio voor landschapsarchitectuur, maar het werk wat ze doen is erg variërend in schaalniveaus. Na een gesprek, dat klikte van beide kanten kon de stage gaan beginnen. Er kwam wel een voorstel van de studio, of ik het zag zitten om 2 dagen per week bij Rob Aben stage te lopen. Rob Aben zit in het zelfde pand als Landlab, (ook Zijaanzicht bevindt zich in dit pand ) en hij had me interessante projecten aan te bieden, dus ik vond het een leuke afwisseling.

Op dit moment ben ik met de 8ste week van de stage bezig, ik merk nu dat ik aardig ingewerkt raak en dat er meer routine in het werk komt.

Ontwerp voor één van de natuurpoorten

Ontwerp voor één van de natuurpoorten

Bij studio Landlab werk ik voornamelijk aan het project “Natuurpoorten.” Dit is een initiatief van Vrijetijdshuis Brabant. Het doel van deze organisatie is om natuurgebieden in Noord-Brabant, zoals bijvoorbeeld de Loonse- en Drunense Duinen en de Biesbosch één of meerdere toegangspoorten te geven. Het gaat hierbij om horecaondernemingen die grenzen een natuurgebied. Deze gebieden zorgen voor een welkom voor de recreant, die hier, als ze willen gebruik van de horeca kunnen maken. Het is onze taak om de bereikbaarheid en kwaliteiten van het terrein te verhogen en te zorgen voor een eenheid.

De plannen komen na overleg met de horecaondernemer, het Vrijetijdshuis Brabant, de betreffende gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot stand. Wij zijn bij deze overleggen aanwezig, en na het afwegen van alle wensen en eisen maken wij eerst een schetsontwerp voor het gebied, deze gaan we weer bespreken, waarna we een voorlopig en/of definitief ontwerp maken, afhankelijk van de complexiteit.

Voorbeeld van veel informatie in verschillende stijlen

Voorbeeld van veel informatie in verschillende stijlen

Waar het eigenlijk altijd mee begint is opruimen! Bijna overal worden er (verkeers)borden bij geplaatst, maar worden oude borden niet verwijderd. Dit zorgt voor een overvloed aan informatie voor de bezoeker, vaak in verschillende stijlen, waardoor het voor niemand duidelijker wordt waar ze wat kunnen vinden. Het vrijetijdshuis heeft een huisstijl voor deze borden ontwerpen, deze wordt bij alle natuurgebieden toegepast. Dit zorgt niet alleen voor een eenheid binnen het gebied, maar voor alle gebieden in Noord-Brabant.

In het begin heb ik lopende projecten van de natuurpoorten verder uitgewerkt. Maar tussendoor ben ik mee op projectbezoek geweest, om de plannen voor te leggen, maar ook om nieuwe projecten te bezoeken. Wat mij verbaast is de gemoedwilligheid van alle partijen. Gemeentes zijn erg trots om onderdeel van de natuurpoorten-reeks te worden, horecaondernemingen zijn blij dat de planontwikkeling voor hun gratis gedaan wordt en ze er lokale publiciteit door krijgen.

Aan mij de taak om van deze wensen een integraal plan te maken, waar iedereen enthousiast van wordt. Ik krijg tijdens stage de mogelijkheid om mijn eigen ideeën te vertalen tot een plan, maar waar nodig wordt er hulp geboden.

Verder heb ik wat werk tussendoor aan producten voor grotere projecten, zoals; visualisaties maken voor de eilandenboulevard te Amsterdam. Een 3D-model maken de indeling van de beurs; Tuinidee te Den Bosch. Beplantingsvoorstellen maken voor een dierenverblijf in Artis. Kortom veel afwisselend werk.

Bij Rob Aben werk ik momenteel aan Groenewoud, bij Kortenhoef. In een deel van het gebied ligt een oude vuilstortplaats, waarbij verontreinigde grond aanwezig is. Het gebied moet worden omgevormd tot natuurgebied met waterwoningen. Er is al een masterplan gemaakt hiervoor. Nu moet het plan concreet gaan worden, de positionering van de woningen, de breedte van bos-stroken en watergangen moeten bepaald worden. Door het maken van doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie & Vogelvlucht-doorsnedes krijgen we een goed beeld van een geschikte maat voor het gebied. Dit is ook een mooi middel om de opdrachtgever en omwonenden te informeren en inzichtelijk te maken wat er gaat gebeuren.

Verder ben ik bezig met de uitwerking van een nieuwbouwwijk in Ede, hierbij gaat het om een inrichtingsplan waarin straatbreedtes, inpassing van groene elementen en verhardingsdetails moeten worden uitgewerkt. En ben ik bezig met een plan voor een buurtschap in Twente, Groot Agelo, hier moet onder andere de verkeerssituatie voor een café veranderd worden, waarbij een naastgelegen basisschool en omliggende wegen een eenheid moeten krijgen.

www.landlab.nl / www.robaben.com