Stadsgroente

Stadsgroente

Park en landbouw samen tot een duurzaam landschap

 Stadsgroente is een onderdeel van een klimaatbestendig Masterplan wat wij gemaakt hebben voor de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. Dit Masterplan speelt in op klimaatveranderingen die wij kunnen verwachten in de toekomst: hogere temperaturen en extremere verschillen tussen droge en natte periodes.

Met Stadsgroente hebben wij een deeluitwerking gemaakt van het Masterplan, in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Ons ontwerp is gebaseerd op de bodem, de infrastructuur en de waterlopen zoals die aanwezig zijn in het gebied.

Stadsgroente is stadslandbouw gecombineerd met recreatie en ecologie. De drager  van het plan is een raamwerk, opgebouwd uit fijnmazige infrastructuur en natte ecologische verbindingszones. De vlakken die binnen het raamwerk ontstaan worden ingevuld met stadslandbouw. De basis voor de stadslandbouw is het gemengde bedrijf, bestaande uit akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en fruitteelt. Langs de Linge zal visteelt plaats gaan vinden. Zo kan het hele palet aan voeding dat mensen nodig hebben, geteeld worden in de eigen regio. Dit vergroot het bewustzijn van de consumenten, en scheelt voedselkilometers. In de toekomst zal er ingespeeld worden op klimaatverandering door onderzoek te doen naar nieuwe teelten en gewassen, die beter bestand zijn tegen natte omstandigheden en hogere temperaturen.

Stadsgroente speelt in op klimaatverandering en levert producten voor de lokale bevolking. Dit vormt een aantrekkelijk landschap voor stadsbewoners om in te recreëren, en draagt bij aan natuurwaarden. Door economisch sterke stadslandbouw wordt de openheid tussen de stedelijke gebieden gewaarborgd, ecologische verbindingen krijgen een plek en de woonkwaliteit van stadsbewoners wordt vergroot.

Stadsgroente is een vernieuwend idee, dat niet alleen toepasbaar is in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, maar overal waar stedelijk gebied het landelijk gebied bedreigt.

Esther van den Berge / Hanneke Clabbers / Gerda Hendriks

Lees verder:

StadsGroente.pdf