Sicco Jansen wint prijsvraag Lege Plek met ‘Een stap in de groene richting’

sicco jansenDe jury was zeer gecharmeerd van het ontwerp, de flexibiliteit van het plan en de mogelijkheid voor docenten en studenten om te participeren in de uitvoering en het beheer. De inzendingen ‘Kennislandsnoepgoed’ van Christiaan Hoogendoorn en Willem Schulte en ‘De Kolk’ van Tom Eichler eindigden ex aequo op een tweede plaats. Uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de introductie in week 35.

 

Juryrapport prijsvraag de Lege Plek van Larenstein 2013 21 juni 2013

Voorgeschiedenis Na de afbraak van de oude klooster-, en daarna schoolgebouwen op het Landgoed Larenstein in Velp bleef een grote lege plek achter. Zoveel leegte daagt uit, daar moet je iets mee: invullen door tuinen aan te leggen, ruïnes te bouwen. Of kon er geëxperimenteerd worden door juist de natuur zijn gang te laten gaan? De fantasie van studenten en docenten werd geprikkeld; men wilde aan de slag. Het CvB, in de persoon van Rien Komen, zag zich voor een keus gesteld en bedacht een list: een ontwerpprijsvraag. ‘We hebben immers zoveel studenten in huis met ideeën en ontwerptalenten.’

De prijsvraag werd in augustus 2012 gelanceerd met aanplakbiljetten en een website ‘De Lege Plek van Larenstein’. De opdracht was een ontwerp te maken voor de Lege Plek, rekening houdend met de dynamiek van die plek. Want binnenkort of wat later kunnen daar gebouwen staan van bijvoorbeeld een groen kennislandgoed. Het plan moest door studenten en docenten uitgevoerd kunnen worden. Het budget was laag.

Omdat het gebouw in Velp drie opleidingen huisvest, die natuurlijk alle drie de tuin claimen, werd een prijsvraag bedacht waarin er door studenten van de drie opleidingen kon worden samengewerkt. Die eis bleek echter te zwaar want in de eerste ronde van de prijsvraag leverde niemand iets in. Niet versagend bedacht de prijsvraagcommissie een nieuwe opgave, zonder die eis van samenwerking en met (iets dat de eerste ronde ontbeerde) een aantrekkelijk prijzengeld. Voor die tweede ronde waren er 6 inschrijvingen. Tegen de inleverdatum trokken zij zich alle 6 terug, maar tenslotte leverden toch vier studenten hun plan in.

De jurering De jury kwam bijeen op 7 en 21 juni. Zij beoordeelde de inzendingen op de criteria: 1. originaliteit, 2. kwaliteit van het voorgestelde proces, 3. uitdrukkingskracht van de beelden, 4. organisatie van de realisatie en 5. inzicht in de kosten.

Na zorgvuldige overwegingen was de jury van mening dat:

  • Alle inzendingen de kern van de drie VHL-opleidingen aanspreken: VORM, TECHNIEK en BEHEER.
  • Alle inzendingen uitnodigen tot waarnemen en experimenteren: de EERSTE inzending concentreert zich op de bewegingen van water en bewegingen en het firmament, de TWEEDE op de dynamiek van vormen in de ruimte en de spontane groei van planten, de DERDE op zelfwerkzaamheid en de maatschappelijke context.
  • Alle inzendingen laten zien dat de makers goed op de hoogte zijn van de actuele trends, zoals stadslandbouw en buiten vergaderen ‘voor frisse ideeën’. De vorm waarin de ideeën gegoten zijn, blijft echter tamelijk traditioneel, evenals de gebruikte middelen. Dat heeft als voordeel dat de realisatie van de ideeën VOORSTELBAAR is. De jury, op zoek naar originaliteit, ziet die wel in het idee van één van de inzendingen om oud en nieuw te verbinden en ook het binnen en het buiten van het landgoed te verbinden.

De Kolk Inzending 1 ‘De Kolk’ De eerste inzending, getiteld ‘De kolk’, is één groots gebaar: één grote kolk, één grote ruimte afgesloten van de buitenwereld. De ronde vorm reageert op de ronding van het schoolgebouw. De zit- en ligmogelijkheden van de hellingen, op de zon of niet op de zon, zijn aantrekkelijk. De mogelijkheid om je alleen te bevinden in de kolk met als belangrijkste uitzicht de hemel, is ook aantrekkelijk, naast het gekrioel in het schoolgebouw. De waterwerken en het watermanagement zijn interessant en vormen een belangrijke attractie van het ontwerp. De jury acht het gebaar echter ook wel erg groots en niet in schaal met de omgeving. Ook het uitzicht vanuit de school op de groene buitenhelling van de kolk wordt niet echt gewaardeerd. Als ander nadeel van het ontwerp worden de kosten gezien die het grondverzet en de technische waterwerken met zich meebrengen. Bovendien is het werk niet met kleine groepjes studenten of in de vorm van kortdurende projecten uitvoerbaar. De gevraagde dynamiek en flexibiliteit van inrichting worden niet ingelost.
De jury heeft echter zeker WAARDERING voor de inzending. Zij prijst de moed van de inzender om dat ‘ene grote gebaar van de kolk’ te maken als ruimtelijke oplossing. Bovendien heeft de jury waardering voor de uitwerking van de interessante details, vooral die op watertechnisch gebied.

 

kennislandsnoepgoedInzending 2 ‘Kennislandsnoepgoed’ De tweede inzending, getiteld ‘Kennislandsnoepgoed’, is sterk in het historische perspectief en het benutten van het maatschappelijk kader. Zij nodigen de buurt rond de hogeschool uit om mee te werken aan de pluktuin van eetbare wilde planten en mee te oogsten. Dit is een vorm van stadslandbouw, waarmee de school zich goed zou kunnen presenteren. Dat sluit goed aan op het idee van de hogeschool om de kapel ruimer inzetbaar te maken. Ook de vormverwijzing naar de oude bebouwing wordt door de jury geprezen. Wat ontbreekt is een inzicht in de weg naar de realisatie van dit plan. Wat voor samenwerkingsverbanden zijn nodig? Welke onderdelen kosten wat? Ook het gebrek aan vormgeving maakt zicht op de realisatie moeilijk.

 

 

POSTER.inddInzending 3 ‘Een stap in de groene richting’ De derde inzending, getiteld ’Een stap in de groene richting’, laat een aantal cirkels in de ruimte zien. De cirkels zijn van verschillende grootte. Zij liggen iets verhoogd, omringd door greppels. Zij worden in de ruimte gevormd door hoge, struik/boom-beplanting. Het is de bedoeling dat die beplanting spontaan opkomt. De cirkels, die elk een verschillende functie hebben, liggen geraffineerd achteloos in de ruimte, die verder alleen uit gras omringd door hoge bomen bestaat. In het gras worden paden door een frequenter maairegime uitgezet.
De relatie met het schoolgebouw wordt gevormd door een vlonderpad, dat eindigt in een overkapte ‘entree’.

De jury is zeer gecharmeerd van het ontwerp. Zij meent wel dat de groei van de beplantingscirkels wat geholpen mag worden door wat handmatige aanplant. Maar:

  • De schaal van de cirkels past goed op de plek.
  • Participatie van studenten en docenten in de uitvoering en het beheer is makkelijk te organiseren.
  • De kosten van uitvoering en beheer zijn laag.
  • Cirkels kunnen door groepjes studenten geadopteerd worden en op velerlei manier gebruikt worden.
  • De flexibiliteit van het plan is groot. Het kan beschouwd worden als een concept, waarop te variëren is: meer of minder cirkels kunnen ook.
  • Het plan is gefaseerd uitvoerbaar
  • Bij de komst van bebouwing of andere functies kan er flexibel gereageerd worden.

Nawoord De jury betreurt het dat niet meer studenten hebben meegedaan met de prijsvraag, maar is verheugd twee goede inzendingen ontvangen te hebben en een goede winnaar te kunnen aanwijzen. De jury vindt dat de vier inzenders een voorbeeld zijn voor hun mede-studenten. In deze tijd, waarin de banen niet voor het oprapen liggen, zijn prijsvragen een middel om jezelf te laten zien en te tonen wat je kennis waard is.

De uitslag De jury beveelt de inzending ‘Een stap in de groene richting’ als winnend plan aan. Zij is van mening dat dit plan een goede leidraad is voor de inrichting van de ‘Lege Plek’. De essentie van het plan is: vrij liggende ronde plekken in de ruimte. Het is goed te zien hoe studenten en docenten, en de tuindienst, in allerlei samenwerkingsverbanden dit plan in essentie kunnen realiseren. Wellicht zijn hierbij ook ideeën van de andere twee plannen bruikbaar. Vooral een pluktuin in de vorm van een vrij liggende cirkel op een gunstig bezonde plek lijkt kansrijk.

Prijsuitreiking Sicco Jansen, ontwerper van ‘Een stap in de groene richting’ en student T&L, ontvangt de prijs van €500 en de uitnodiging om verder mee te denken in de tuincommissie.

Christiaan Hoogendoorn en Willem Schulte, ontwerpers van Kennislandsnoepgoed en studenten BNB en Tom Eichler, ontwerper van ‘De Kolk’, student T&L eindigen ex aequo en ontvangen een onverwachte, want niet uitgeloofde, prijs van €100.
Hoogachtend, De jury: Rien Komen, Jan van Merriënboer, Marius Christiaans, Brechtje Horsten en Marianne van Lidth de Jeude (voorzitter)