Module Ruimte

Voor de eerstejaars module Ruimte analyseerden de studenten de Mariaplaats in Utrecht. Vervolgens stelden zij voor hoe de ruimtelijke kwaliteit op de Mariaplaats verbeterd kan worden. Onderstaand een greep uit de posters waarmee zij dit presenteerden.