Roeland Meek wint 3e prijs IFLA- Studentencompetitie

Op woensdag 10 april j.l. heeft afgestudeerde Roeland Meek de 3e prijs in de IFLA studentencompetitie in ontvangst genomen. De prijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres van de International Federation of Landscape Architecture (IFLA), die dit jaar werd gehouden in Auckland, Nieuw-Zeeland. Roeland studeerde in juli 2012 af bij de opleiding Tuin- en landschapsinrichting, in de major Landschapsarchitectuur.

mcb IFLA 090413 697a

 Het thema van de prijsvraag was:  ‘Redemptive landscape architecture’. Het thema richt zich op de vraag wat de betekenis van landschapsarchitectuur kan zijn in allerlei rampgebieden, die zijn ontstaan door  bosbranden, overstromingen, aardbevingen, etc. Roeland won de prijs met zijn afstudeerwerk, getiteld ‘ Tidal land of the Eemsdam’, een plan voor de Eems-Dollard in het noordoosten van Nederland. Hij bedacht een oplossing voor de stille ecologische ramp die zich daar op dit moment onder het wateroppervlak voltrekt. Door de jarenlange menselijke beïnvloeding van dit gebied, onder meer door inpoldering, baggerwerkzaamheden en bedijkingen, is het water zo troebel en zuurstofarm geworden dat er nauwelijks leven in het water zit.

Het jurycommentaar op het plan was lovend:

A very real project exploring opportunities for ecological restoration along the edge of the North Sea. This Netherlands-based project proposes the restoration of an ecologically significant wetland and the creation of recreational opportunities and wind farms to create a deeply grounded and potentially viable design proposal in northern Europe. The presentation is very well supported by excellent diagrams and sketches, clear and well expressed graphics, and illustrates a deep understanding of not only the ecology but also the coastal geomorphology and hydrology of this region. A thoroughly believable proposal, appropriately vested in site and the opportunities and issues thereof.”  

Award document IFLA

 

Het congres werd voorafgegaan door een internationale ontwerpworkshop voor studenten, gericht op een voor de Maori’s (de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland) belangrijke historische locatie, Okahu Bay. Aan de workshop namen 65 studenten deel uit 15 verschillende landen. Roeland nam ook deel aan deze workshop. Ontwerpdocent Adrian Noortman van T&L was één van de vijf begeleiders. De workshop was een fantastische inleiding op het congres met het thema ‘Shared wisdom in an age of change’.  Centraal hierin stond de aandacht die landschapsarchitecten zouden moeten hebben voor diepgewortelde culturele waarden en de verbondenheid van mensen met de plek waar zij leven. Tijdens het congres kwam de wijze waarop in Nieuw-Zeeland de westerse cultuur is verweven met de Maoricultuur en de hernieuwde aandacht hiervoor in Nieuw-Zeeland sterk naar voren. Een mooie boodschap om mee naar huis te nemen.

Meer informatie over het winnende plan is te krijgen via Roeland Meek of Adrian Noortman, of via de website: http://www.roelandmeek.com/