Roeland Meek gelauwerd

In juni van dit jaar is Roeland Meek afgestudeerd in de richting Landschapsarchitectuur. Hij heeft dit gedaan met een bijzonder goed resultaat in de afstudeerfase, namelijk een 8 voor zijn onderzoek en een 9 voor het ontwerpdeel.

In juni 2012 heeft Roeland bij zijn afstuderen niet automatisch de cum laude toekenning gekregen, omdat hij langer dan 4 jaar over zijn studie heeft gedaan. De extra studietijd heeft Roeland echter niet nodig gehad voor herkansingen van modules, maar heeft hij ingezet om zich breder vakinhoudelijk te ontwikkelen.
Om deze reden heeft docent en afstudeerbegeleider Adrian Noortman bij de examencommissie een verzoek ingediend om alsnog de toekenning cum laude te geven. Dit verzoek is door de examencommissie gehonoreerd. Aldus geschiedde op 23 november 2012.

Roeland heeft onder meer deelgenomen aan een internationaal uitwisselingsproject in Portugal, heeft zich verdiept in vakliteratuur en heeft extra werkervaring opgedaan, zowel binnen de opleiding (ondersteuning bij T&L) als daarbuiten (onder meer oprichting landschapsontwerperscollectief).
Foto’s: Ben ter Mull