Revitalisering in België

Zondagmiddag 18 december komen een achttiental studenten bij elkaar in Antwerpen ter voorbereiding van de workshop ‘Schildehof en de Schijn’. De studenten zijn afkomstig van verschillende studierichtingen; land- en watermanagement, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het internationale karakter van de workshop werd nog extra onderstreept door de aanwezigheid van een tweetal studenten uit Portugal.

In de gemeente Schilde ten oosten van Antwerpen is in de jaren vijftig en zestig het beekdal van de Schijn gebruikt als vuilstort en later in de jaren zeventig is het zand uit de zuiveringsvijvers van de AWW er gedeponeerd. Het oorspronkelijke meanderende beekje is gekanaliseerd en vanwege de grote hoogteverschillen eigenlijk geheel uit beeld verdwenen.

Aan de studenten is de vraag voorgelegd om te bezien of het mogelijk is om met de verbetering van het waterregime ook de aantrekkelijkheid van het park te vergroten. Er is gewerkt in vier groepen met interdisciplinaire samenstelling, hetgeen heeft geresulteerd in een viertal voorstellen.
De uitkomsten zijn woensdagmiddag voorgelegd aan de schepen (wethouder) en een aantal ambtenaren van Schilde.

De bijgevoegde beeldenreeks is een sterk ingekorte versie van de oorspronkelijke presentatie.