Studenten presenteren plannen aan provincie Flevoland

De major Landschapsarchitectuur van Hogeschool Van Hall – Larenstein in Velp heeft op basis van de in het rapport Bekker genoemde Kijkrichtingen Natuur van het Planbureau voor de Leefomgeving een drietal masterplannen gemaakt voor nieuwe natuur in Zuidelijk-Flevoland.

In het afgelopen semester hebben drie groepen 3e jaars deeltijd studenten gewerkt aan een masterplan volgens de kijkrichting Inpasbare natuur (Chantel van Beurden en Jorinde Mulders), Functionele natuur (Alexander Bijl, Susanne Coolen en Mirjam Kanselaar) en Beleefbare natuur (Henriette Boeve en Nicolette van der Tak).

Op 4 juli 2013 hebben deze groepen hun werk in Lelystad aan de gedeputeerde J.N.J. Appelman gepresenteerd. Het waren interessante presentaties geworden met een frisse kijk op natuurontwikkeling in de provincie Flevoland. De motor achter deze plannen zijn de nieuwe functiecombinaties met natuur waarbij uitwisseling tussen natuurgebieden een goede mogelijkheid wordt.

Het was een bijzondere ervaring voor alle studenten. Daarnaast was de provincie enthousiast geworden over de manier waarop de studenten de theorie uit het rapport hebben vertaald naar een plan, zij gaan zelf namelijk binnenkort straten om plannen te maken aan de hand van het rapport Bekker. Het waren geslaagde presentaties.

Nicolette van der Tak

Bekijk de rapporten:
Almere 2.0 – Nicolette van der Tak en HenriĆ«tte Boeve
Functionele Natuur in de Polder – Susanne Coolen en Mirjam Kanselaar
Oostvaardersland – Jorinde Mulders en Chantal van Beurden