Landschapsarchitectuur

Het derde jaar kent vier majoren (afstudeerrichtingen); landschapsarchitectuur, management buitenruimte, planrealisatie en tuinarchitectuur.

In het 1e semester van de major landschapsarchitectuur is de voertaal Engels vanwege de buitenlandse studenten die hier een half jaar vertoeven. Dit studiejaar zijn er naast de reguliere studenten 15 buitenlandse studenten en 5 studenten van de SAXION hogeschool, afdeling stedenbouw, die aan het programma deelnemen.

Tijdens het 1e semester van de major landschapsarchitectuur wordt aan een tweetal opdrachten gewerkt.

De eerste opgave is het landschappelijk inpassen van 300 woningen ten zuiden van het dorp Oerle. Op 1 oktober j.l. zijn de masterplannen, die in groepsverband zijn gemaakt, gepresenteerd. In de komende weken worden gedeelten van deze masterplannen individueel verder doorontworpen en nader uitgewerkt.

(Over de inhoud van de opgave kan kennis worden genomen in het volgende document : Assignment Oerle )

Aan de afgebeelde plannen is gewerkt door:

(poster I)
Jan Eiting
Sybren Lempsink
Ruud van de Maas
László Nádasy
Geert van der Sanden

(poster II en foto’s maquette)
Jeroen Boon
Frans Hopman
Monika Hudeckova
Mark van der Lugt
Guilherme Vieira