Het Nieuwe Kerksplein te Haarlem

Eerstejaars studenten sloten ontwerpen dit jaar af met de module RUIMTE.
Zij ontwierpen een nieuwe invulling voor het Nieuwe Kerksplein te Haarlem waarbij de ruimtelijke context het uitgangspunt vormde.


^ Anke Volkerink


^ Anouk Dezaire


^ Feiko Heurkens


^ Giel Bongers


^ Lennart Woelinga


^ Maartje Webbers


^ Sicco Jansen


^ Tom Raats


^ Tomas Krizan