Participatie is de toekomst!

Participeren is een begrip geworden, waar je tegenwoordig niet meer om heen kunt. Gebruikers willen naast inspraak ook meedoen en dat wordt steeds meer gewaardeerd. De major Management Buitenruimte geeft een creatieve draai aan deze ontwikkeling. Docenten en studenten geven gezamenlijk elk jaar een nieuwe invulling aan het derdejaars onderdeel Projecten. Zo ook dit jaar. De kersverse derdejaars studenten van de major droegen tijdens de Final Conference van het Lively Cities Project in Luik bij aan Placemaking.

 
Placemaking is een participatieve strategie om de gebruikers van de ruimte actief te betrekken en verantwoordelijk te maken bij de ontwikkeling en het beheer van hun leefomgeving.

Een zeer belangrijk onderdeel van placemaking is de ‘derde factor’. Je kunt belanghebbenden standaard gaan ondervragen wat ze willen verbeteren aan hun leefomgeving maar dit levert niet de meest spannende samenwerking en ideeën op. Door het inbrengen van een creatieve derde factor in de interactie tussen professionals en burgers stimuleer je de betrokkenheid en de creativiteit van betrokkenen. Die derde factor kan echt van alles zijn: een gekke caravan, guerillagardening, maquettes bouwen, … Wij als derdejaars studenten van de major Management Buitenruimte hebben met de derde factor geëxperimenteerd tijdens onze bijdrage aan de Final Conference van het Lively Cities Project.

lively citiesDe eerste dag van de conferentie stond helemaal in het teken van placemaking. Docent Frans van den Goorbergh heeft een lezing gegeven over de ervaringen met placemaking en het gebruik van de derde factor bij studentprojecten op Van Hall Larenstein. Het leek ons leuk dat de mensen die naar zijn lezing hebben geluisterd ook direct ervaring hebben met deze derde factor. Dit keer was dat een flashmob: Na afloop van Frans’ lezing zijn we in dierenpakken binnen komen lopen, één voor één, met steeds meer geluid. We deelden bloemen uit en vroegen de mensen de bloemen op het podium te zetten en zo het podium tijdelijk in te richten. Dit klinkt gek en dat was ook precies de bedoeling. Het doel was dat de conferentiebezoekers deze lezing niet snel zouden vergeten. Tegelijkertijd zat er natuurlijk wel een gedachtegang achter het vragen aan mensen of ze de bloemen op het podium wilde gaan zetten. Door ‘de derde factor’ (wij studenten in gekke pakken met gekke geluiden) was het publiek sneller geneigd ook actie te gaan ondernemen. In de praktijk is te zien dat belangengroepen door zo’n ‘derde factor’ ook sneller geneigd zijn mee te werken in een placemakingtraject.

lively citiesAan de flashmob is heel wat vooraf gegaan. Wij als studenten waren er eerst wat sceptisch over, maar door Frans zijn enthousiasme zijn wij ook enthousiast geworden. We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen om te brainstormen. Het plan veranderde elke bijeenkomst weer en uiteindelijk zijn we vol zelfverzekerdheid in onze mooie dierenpakken de zaal binnengestormd, met het doel die mensen op het podium te krijgen. En dit doel is toch wel echt bereikt. Tegelijkertijd was dit een uitgesproken kans op elkaar op een andere manier te leren kennen. Al met al was het een geslaagd uitje, waar we veel van hebben geleerd.

 

Doetje de Jong