Overgangen tussen Zones

Yvette Drenth
Danny van Peer


Overgangen tussen Zones

Ieder park is op te delen in zones, tussen deze zones komt men overgangen tegen. Deze overgangen moeten helder en functioneel zijn; een andere ruimte kondigt zich aan. Helaas komt het vaak voor dat overgangen binnen een park niet aansluiten bij de beleving en beeld van de zones en het park als geheel.
Yvette Drenth en Danny van Peer hebben daarom onderzoek gedaan naar beleefbare en functionele overgangen in relatie tot zonering en samenhang in parkgebieden. Tijdens dit onderzoek zijn overgangen bekeken binnen drie verschillende parken. Middels een algemene conclusie betreffende de onderzochte overgangen konden zij deze waarderen. Daarnaast heeft de conclusie, samen met hun onderzoeksmethode, ze ook in staat gesteld om een stappenplan te formuleren voor het waarderen van ontworpen overgangen.

Verder lezen:

Rapport “Overgangen tussen Zones”

Film afstudeerpresentatie Yvette Drenth
 

< Terug naar het overzicht