Over de grens

Dit najaar organiseert Architectuurcentrum Makeblijde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) onder de noemer ‘Over de Grens’ een serie van vijf lezingen over de rol en betekenis van de ‘grens’ binnen de hedendaagse landschapsarchitectuur. Zoals de Duitse filosoof Martin Heidegger al stelde is een grens niet dat waar iets eindigt, maar waar iets begint. ‘Over de Grens’ zoekt overeenkomsten met andere denkdisciplines om het begrip ‘grens’ vanuit verscheidene invalshoeken te benaderen, te bediscussiëren en te beschouwen.Hoe creëer je grenzen in het publieke domein? Welke ontwerpmethodes en zienswijzen zijn er die specifiek ingaan op het vormgeven met een grens? In hoeverre kunnen we actief zelf een bijdrage leveren aan de invulling en vormgeving van ons landschap? En hoe kunnen we de openbare ruimte het beste inrichten zodat de gebruiker zich deze op diverse manieren kan toe-eigenen?

Elke bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een duolezing, gevolgd door een discussie welke worden geleid door Michiel Huls, Arjan Vergeer en Chris van Gent.

lijnd
gr ONTWERP \\ GRENS
vrijdag, 28 oktober 2011
met Paul Achterberg (atelier Quadrat) en
Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten)Een grens is eigenlijk de wens om verder te gaan. De lezing ‘Ontwerp | Grens’ gaat over de fysieke en ruimtelijke expressie van grenzen. Wat betekent een grens in de tuin- en landschapsarchitectuur? Hoe worden grenzen vormgegeven? Wat zijn de archetypes van grenzen en hoe begaan zijn landschapsarchitecten met de thematiek en typologie van een grens?
lijnd
ber MIJN \\ DIJN
vrijdag, 18 november 2011
met Paul Geerts (Secret Gardens Kortrijk) en
Floris van der Kleij en Roel van Timmeren (SWAMPS)Wat heeft zelf geïnitieerd opdrachtgeverschap en eigenaarschap te maken met het gebruik en de vormgeving van braakliggende terreinen of ruimtes met weinig groen en ruimtelijke kwaliteit? Welke modellen bestaan er voor het organiseren en cultiveren van meer groen in een stad? En, hoe gaat de landschapsarchitect hiermee om?
De lezing ‘Mijn | Dijn’ gaat in op de wisselwerking tussen openbaar en prive, toe-eigening en eigenaarschap.
lijnd
sc8 STAD \\ LAND
vrijdag, 2 december 2011
met Ton Matton (‘indie urbanist’ MattonOffice, prof. Universiteit van Wismar, oprichter Wendorf Academy) en
Eric-Jan Pleijster (LOLA landschapsarchitecten)De netwerksamenleving maakt het voor stedelingen steeds meer mogelijk om buiten de eigenlijke stad te wonen. Urban farming dringt de stad in. Moestuinen en volkstuinen verschijnen op hoogwaardige stedelijke lokaties. Welke projecten spelen specifiek in op deze ontwikkelingen en wat zijn de achter liggende beweegredenen van de ontwerper?
lijnd
oever ZEE \\ KUST
vrijdag, 27 januari 2012
met Joyce van den Berg (Studio Berg) en
Arjan Nienhuis (Nienhuis Landschapsarchitectuur)De lezing ‘Zee | Kust’ zal dieper ingaan op het spanningsveld tussen mens en ‘natuur’ en de mate waarin we bereid zijn – of gedwongen worden – de landschappelijke dynamiek toe te laten in het landschapsarchitectonisch ontwerp. Natuurlijke grenzen vormen immers de basis van de ruimtelijke vormgeving.
Welke ecologisch duurzame of cultureel historische lagen van het landschap worden als basis voor het ontwerp gebruikt om het landschap verder te denken en te ontwikkelen?
lijnd
austr HIER \\ DAAR
vrijdag, 24 februari 2012
met Mark Eker (Mark Eker Landschapsarchitectuur) en
Steven Delva (Delva Landscape Architects)Met de toenemende globalisering komen verre landen en vreemde culturen steeds dichterbij. Hoewel Duitsland en België om de hoek liggen en in wezen niet zoveel van Nederland lijken te verschillen is de benadering van het landschap, de manier waarop met het landschap wordt omgegaan en de landschapsarchitectuur er toch anders.
Aan de hand van concrete projecten belichten we de verschillende manieren waarop in ontwerpopgaven wordt omgegaan met het thema ‘grens’.

www.architectuurcentrummakeblijde.nl