Oriëntatiedagen NME in de Groene Vitale Stad

Op 5 en 6 februari vinden de Oriëntatiedagen 2015 plaats, georganiseerd door Veldwerk Nederland, kennis – en praktijkcentrum voor natuureducatie.

Wat is de waarde van groen voor een gezonde stad?

 

Burgers en bestuurders willen graag leven in een gezonde, vitale stad. Door gebruik te maken van natuurlijke elementen in een stad verbetert de gezondheid van haar inwoners, kan sociale cohesie worden versterkt en krijgt gezonde voeding en een gezonde leefstijl een logische plek. De kansen voor een groene vitale stad zijn zowel voor burgers als bestuurders aantrekkelijk en NME lijkt in deze stad een centrale rol te kunnen spelen.

De Oriëntatiedagen 2015 zijn opgebouwd vanuit de thema’s:

1. Groen en gezondheid

2. Leefstijl en voeding

3. Sociale cohesie

In de lezingen en workshops wordt invulling gegeven aan de inhoud van deze drie thema’s, waarna de rol van NME ten opzichte van dit thema wordt besproken. Op deze manier wisselen theorie en praktijk elkaar vanzelfsprekend af en krijgen de deelnemers voorbeelden en achtergronden van NME in de groene vitale stad.
De onderwerpen uit alle voorgaande Oriëntatiedagen komen samen in 2015;
• Duurzame educatie voor de toekomst 2012
– denken en handelen vanuit de circulaire economie;
• Voeding voor groei, netwerk voor morgen! 2013
– de ontwikkeling van NME-centra richting duurzaamheidsknooppunten;
• NME in een Energieke Samenleving 2014
– de kansen voor NME om burgerinitiatieven te helpen realiseren.
De gezamenlijke meerwaarde van de onderwerpen is het inzicht in de mogelijkheden die NME heeft om aan te sluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

——————————————————————————————————–

Interessant aanbod i.m.o. voor studenten -kosteloze deelname plus overnachting

Er zijn enkele plekken beschikbaar voor studenten die kosteloos kunnen deelnemen aan deze tweedaagse, inclusief overnachting! Het enige dat we vragen van deze studenten is een reflectie achteraf in de trant van wat ze van de conferentie vonden etc. Maar dat zal niet veel tijd kosten. We willen wat meer jongeren betrekken bij het programma. De columns, die een programmaonderdeel zijn (zie flyer), worden ter plekke geschreven en voorgedragen door een jongeren (student journalistiek). Bovendien wordt er een film gemaakt van de conferentie door een andere jongere.

Geinteresseerd? Geef je op met een mailtje aan Annerie Rutenfrans, a.rutenfrans@glazenkamp.net

Voor meer informatie download de flyer.

Om in te schrijven klikt u hier.