Op de grens van land en water

tekeningen

Mirna Edinga
Malou Fraza
Esther Korteweg

 

Op de grens van land en water

In het onderzoek ‘Op de grens van land en water’ van Mirna Edinga, Malou Fraza en Esther Korteweg is onderzoek gedaan naar ruimtelijke principes binnen watergebonden woonvormen, welke de hoofdvraag: ‘Welke principes leggen de relatie tussen watergebonden woonvormen en hun omgeving?’ beantwoord. Hierbij hebben ze onderzoek gedaan naar een zestal woonvormen: amfibische woningen, terpwoningen, dijkwoningen, watervilla’s, woonboten en paalwoningen, waarbij gekeken werd naar de relatie met het landschap en het water. Op landschappelijke, cluster- en woningschaal zijn zes referentiegebieden onderzocht. De meest significante ontdekking is dat er in compacte clustervormen meer belevingen zijn te tellen en een beter microklimaat heerst binnen de cluster, dan lineaire/rechtlijnige clustervormen waar neerslag en het klimaat veel meer vat op hebben.

Verder kijken:

Rapport “Op de grens van land en water”

Film presentatie Mirna Edinga: Stadseiland Kampen

Film presentatie Malou Fraza: Wonen met water – IJssel Vecht Delta
 

< Terug naar het overzicht