Ontwerp de kennisas tussen Ede en Wageningen

De vereniging Stadswerk geeft met de jaarlijkse competitie Ontwerp Openbare Ruimte (OOR) studenten van opleidingen als stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en verkeerskunde de kans om in korte tijd een multidisciplinair ontwerpresultaat neer te zetten voor een concrete en actuele gemeentelijke opgave over de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast biedt OOR ook ruimte aan jonge professionals die tijdens de week optreden als projectleider van het project en zo hun vaardigheden kunnen uitbreiden met het leiden van een ontwerpteam. Tijdens de ontwerpsessies zijn mensen uit het vak én docenten aanwezig voor advies en begeleiding. Een deskundige beoordelingscommissie beoordeelt na afloop de resultaten. Dit jaar is het onderwerp de ‘kennisAs’ tussen Ede en Wageningen. OOR vindt plaats tussen 20 en 23 mei.

Lees verder: www.stadswerk.nl