Blog Exposium 2012

EXPOSIUM

Groen in de openbare ruimte als vliegwiel voor sociaaleconomische ontwikkeling.

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven. Tegen de huidige stroom van bezuinigingen in wint het idee dat groen in de openbare ruimte een belangrijke impuls kan geven aan sociale en economische ontwikkeling. Ook met kleine  interventies  is veel te bereiken. Samenwerking tussen alle betrokkenen: professionals, gebruikers, financiers, winkeliers, et cetera, kan leiden tot levendige steden en dorpen.

Tijdens dit exposium stellen we de vraag: Hoe kunnen Tuin- en Landschapsinrichters hier aan bijdragen?

Verschillende sprekers die een voortrekkersrol vervullen in hun denken over de openbare ruimte en de rol van betrokkenen, zullen een inleiding geven. Wim Timmermans, zal met ze in gesprek gaan.

ZUS [Zones Urbaines Sensitive], Kristian Koreman / Elma van Boxel 

Met ontwerpen voor stadsdelen, parken, openbare ruimtes, gebouwen en installaties probeert ZUS bij te dragen aan een collectieve en duurzame toekomst. Zus wint de publieke rol van de architect terug door het maken van expliciete sociale uitdagingen door ongevraagde architectuur en architectonische activisme. ZUS laat zich bij een ruimtelijke ingreep altijd inspireren door de specifieke kwaliteiten van de situatie en is gedreven door een optimistische houding.

Gina Kranendonk

Volgens Gina Kranendonk staan we aan de vooravond van een grote transitie, een grote groene en duurzame verandering, zowel in de natuur als in onze levensstijl. Als voorstander van ‘urban farming’ organiseert Gina Kranendonk groendebatten, tuiniert tijdelijk op braakliggende terreinen en introduceerde termen als ‘portable tuinieren’, ‘portable park’ en ‘green-guerrilla’ in Nederland.

Annemarth Idenburg.

Annemarth Idenburg heeft als wetenschappelijk medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  bijgedragen aan de publicatie Vertrouwen In De Burger. Veel meer dan wordt gedacht, zijn burgers bereid initiatief te nemen. De WRR trof een groot aantal vormen van burgerbetrokkenheid aan: van razendsnel georganiseerde ludieke acties tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers en professionals.

 

Wim Timmermans

Wim Timmermans is als lector Groene leefomgeving van Steden verbonden is aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij kiest met zijn lectoraat voor een praktische aanpak van onderzoek en advisering. Het lectoraat richt zich op duurzame en groene transities in verstedelijkt Nederland. Studenten voeren daarbij  in de praktijk opdrachten uit zoals de Junglebus en de Klimaatmachine.