Nieuw Stadsbomen Vademecum ligt in de winkel!

stadsbomenIPC groene Ruimte heeft een nieuwe versie van het Stadsbomen Vademecum uitgebracht. Aan deze druk is zeer hard gewerkt door de auteur Hans Janssen, die ook een groot deel van de foto’s heeft gemaakt. Verschillende andere docenten zoals Ben ter Mull, Jan van MerriĆ«nboer, HarriĆ«t Berns en Jolie Kusters hebben hem daarbij terzijde gestaan. Een prachtig resultaat waar de opleiding TenL trots op mag zijn!

In Stadsbomen Vademecum 4: Boomsoorten en gebruikswaarde is alle relevante informatie te vinden over de verschijningsvorm en toepasbaarheid van ruim 600 boomsoorten en cultivars. Het gaat hierbij om zowel loofbomen als naaldbomen, die in Nederland in stedelijk gebied zijn en worden aangeplant.
Er wordt een beschrijving gegeven van de uiterlijke kenmerken, zoals habitus, hoogte, soort stam, knoppen, bladeren, bloei, vruchtdracht en herfstkleur. Daarnaast wordt ingegaan op de eisen, mogelijkheden en beperkingen van de bomen ten aanzien van de groeiplaats (bijvoorbeeld bodem, wind, schaduw, verharding) en de gevoeligheid voor ziekten en aantastingen. De beschrijvingen worden ondersteund door een grote hoeveelheid foto’s die zoveel mogelijk kenmerken van de beschreven soorten en cultivars weergeven.
In de gebruikswaardetabel kunnen de belangrijkste eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van alle beschreven soorten en cultivars snel worden opgezocht en met elkaar vergeleken.

Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel om te komen tot een verantwoorde boomkeuze!

Stadsbomen Vademecum 4 / boomsoorten en gebruikswaarde
isbn: 978-90-74481-25-0