CASA-symposium: MOMENTUM An Impulse for Common Sense in Green Architecture

CASA organiseert op donderdag 19 april voor het eerst een internationaal symposium met:
Lacaton&Vassal, Edouard François en Urban-Think Tank.
Moderatie: Jacob Voorthuis.

In de laatste decennia heeft duurzaamheid zich losgemaakt van haar alternatieve imago. Het is niet langer een kleinschalige hobby van wereldverbeteraars. Het is inmiddels een vanzelfsprekende voorwaarde bij alle nieuwe projecten. De film An Inconvenient Truth van Al Gore heeft het klimaat en daarmee duurzaamheid op de agenda gezet bij overheid en het bedrijfsleven.

Maar het gebruik van fossiele brandstoffen neemt gestaag toe, terwijl de prijzen van winning hoger worden. Deze economische afhankelijkheid en de gevolgen van CO2 uitstoot voor het klimaat heeft gezorgd voor een aanscherping van de regelgeving; hierbij wordt vooral aangestuurd op een beperking van het energieverbruik.
In de architectuur heeft dit niet zozeer geleid tot het heruitvinden van de architectonische uitgangspunten, maar vooral tot technische innovaties waarmee de verder reguliere ontwerpen worden opgetuigd. Om zoveel mogelijk argumenten te vergaren voor de investering in ‘groene’ gebouwen worden steeds weer nieuwe rekenmethodes en richtlijnen gelanceerd. Hierbij is vaak onvoldoende duidelijk of er per saldo daadwerkelijk een beter ecologisch resultaat wordt behaald. Gecombineerd met tal van eigen keurmerken, regels en interpretaties is het begrip duurzaamheid uitgehold tot een containerbegrip. Maar wat is nu eigenlijk de essentie van duurzame architectuur voorbij de labelgekte?

In het huidig economisch tij maken we collectief een pas op de plaats. Maar de beperkingen die het gevolg zijn van de crisis bieden ook ruimte voor andere inzichten. Hoe zouden we om kunnen gaan met minder? Met minder ruimte, materiaal, techniek, geld en energie, maar ook met meer oog voor ‘common sense’ in architectuur.
In dit kader is het volgens Architectuurcentrum CASA belangrijk terug te gaan naar de hoofdzaak en de reden voor het ontstaan van alle regels, keurmerken en labels. Het symposium MOMENTUM, An Impulse for Common Sense in Green Architecture gaat dan ook niet over BREEAM- en LEED certificaten en hoe te voldoen aan het lijstje van eisen. CASA wil inzicht geven in hoe je op verschillende manieren tot een no-nonsense architectuur kunt komen die, ook zonder klimaatinstallaties, voordelig is op het gebied van energieverbruik en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk en groen in de brede zin van het woord.

Ter inspiratie heeft CASA voor het symposium drie architectenbureaus van wereldformaat uitgenodigd. Lacaton & Vassal, Édouard François en Urban–Think Tank bieden elk op eigen wijze inspiratie voor een architectuur die bijna als vanzelfsprekend duurzaam en groen is.

Voor het volledige programma, praktische informatie en aanmelding zie website CASA  www.casa-arnhem.nl