Minor Stedelijke Beplanting bezoekt Landschaftspark Duisburg-Nord

Woensdag 30 September zijn de studenten van de minor ‘Stedelijke Beplanting’ afgereisd naar Duitsland voor een eigen georganiseerde excursie. Alle 27 studenten stonden om 8.00 uur klaar om naar het eerste excursiepunt te reizen. De bestemming was museum Insel Hombrich in Holzeim, zo’n 90 kilometer vanaf Velp. Dit openlucht museum heeft als motto, kunst parallel aan de natuur. In dit parkachtige landschap staan her en der tentoonstellingsgebouwen ten behoeve van hedendaagse kunst en architectuur. Na een uurtje hier rondgewandeld te hebben zijn we de bus weer ingestapt om door te reizen naar het hoogtepunt van de dag, namelijk een bezoek aan het Landschaftspark te Duisburg. In dit park, gelegen in het Ruhrgebied, gaan industriële historie, natuur en recreatie samen. Er is hier gekeken hoe de natuur en beplanting zich aangepast hebben aan de industriële omgeving.

Na ongeveer 3 uurtjes lopen, foto’s maken en trappen klimmen sloten de studenten deze dag uiteraard af met een biertje. Na een rustige terugreis betraden we om 17.20 het terrein van Larenstein en trok iedereen huiswaarts.

www.inselhombroich.de

www.landschaftspark.de