Minor Landschap en Verstedelijking met projectgroep Mindscape Works

In opdracht van de provincie Gelderland zijn 10 studenten uit het 4e jaar TenL aan de slag gegaan met het thema verrommeling.

Plangebied was het kassengebied rondom Nieuwaal en Nieuwaal zelf. In deze minor is aan het thema verrommeling een invulling gegeven en is tevens een ontwikkelingsplan voor Nieuwaal ontworpen.

Om tot een ontwikkelingsplan te komen zijn de gebruikelijke stappen om tot een analyse en visie te komen genomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de lagenbenadering. Aan de traditionele  analyse is een onderdeel toegevoegd de Mindscape. Een Mindscape is een weergave van de collectieve beleving van een plek in kaart. Deze kaart is nu tevens onderdeel van het planproces.

Deze kaart wordt uiteraard met de gebruikers van het gebied gemaakt. Gebruikers worden dus al vroeg in het planproces betrokken. De kunst is om je toch als ontwerpers te kunnen blijven profileren en niet de uitspraken van de gebruikers als uitgangspunt te gaan zien maar als onderdeel van het planproces om tot een goed gedragen plan te komen.

De projectgroep Mindscape Works is dit duidelijk gelukt. Ze hebben een goed product neergelegd dat ruim voldoet aan de criteria van een 4e jaars student.

Website: www.mindscapeworks.nl

Lees verder:

Grip op verrommeling

Definitief Nieuwaal

Definitief Maas en Waal

Mindscape Works betaat uit:
Roeland Meek, Tim Kort, Jon Westra, Joris van Velthoven, Stephan Greven, Loek van Haasteren, Maudi Veens, Andrea Hulsebosch, Renze van Och, Rick Lensink