Michelle Heinen

Michelle Heinen

.

Knooppunt Blankenham

De basis voor het ontwerp Knooppunt Blankenham is het masterplan Over de dijk. Het gebied dat het masterplan bestrijkt ligt rondom de kunstlijn van de vroegere Zuiderzee, tussen de steden Vollenhove en Lemmer. Het is het raakvlak van de Noordoostpolder, die in 1942 is aangelegd, en het ‘oude land’. Het is de enige plek in ons land waar een van de jongste polders van Nederland direct verbonden is met het vasteland zonder dat daar een randmeer tussen zit. Het contrast in landschapstypen dat dit oplevert – aan de ene kant het eeuwenoude, organisch gegroeid veenweidelandschap, aan de andere kant de polder die op de tekentafel is ontwopen – was een belangrijk gegeven bij het ontwerpen van het masterplan.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de vraag wat er met de regio moet gebeuren. Regelmatig gaan er stemmen op om de polder los te maken van het vaste land door er, net als bij de Flevopolder, een randmeer aan te leggen. Tot op heden is dit plan echter altijd afgewezen. Toch moet er iets met het gebied gebeuren: de bevolkingsaantallen lopen terug en er treedt vergrijzing op. Bovendien is de problematiek van boerenbedrijven die niet meer rond kunnen komen en dus verdwijnen ook hier toegeslagen. Om de kwaliteiten van het overwegend agrarische landschap overeind te houden, moet het gebied opnieuw worden ingericht.

Uit de analyse die vooraf ging aan het masterplan kwam naar voren dat de directe omgeving van de oude Zuiderzeedijk weinig te bieden heeft aan toeristen en daarom niet kan profiteren van het geld en de levendigheid die toerisme met zich meebrengt. En dat terwijl het plangebied is omringd door plekken die jaarlijks vele duizenden toeristen trekken: de Wieden en Weerribben, de meren bij Lemmer en de wateren rond Giethoorn. Deze receanten blijven echter waar ze zijn en komen nauwelijks in het plangebied. Dit komt enerzijds omdat het gebied slecht ontsloten is voor recreatief verkeer, anderzijds doordat er weinig voorzieningen zijn voor recreanten.

Kijk verder:

live presentatie

rapport