Melanie Koning, Steven Meijer en Hermineke Welleweerd

Melanie Koning
Steven Meijer
Hermineke Welleweerd

 

Door het boeren het bos niet meer zien

Nieuw perspectief voor boer: boeren met de natuur

Stiekem vinden we de kraampjes bij de boer aan de weg gewoon heel leuk, maar waar zijn ze gebleven? Het boeren is niet meer wat het eens geweest is. Door de monoculturen verdwijnt de variatie in het beroep en hierdoor verdwijnt ook de diversiteit in het landschap. De economische opbrengsten van de goederen lopen bovendien achteruit. De boeren krijgen weinig steun vanuit de bevolking omdat het volk het moderne boerenlandschap niet als mooi en aantrekkelijk beleeft. In het gevecht om schaalvergroting heeft de natuur veel land moeten inleveren aan de boeren. Elke centimeter daarvan werd zo functioneel mogelijk ingericht. Nu komt de stedeling in het spel, deze wil meer ruimte om te wonen en recreëren. Hierdoor komt het boerenareaal nog meer onder druk te staan. Om zijn voortbestaan te kunnen waarborgen moet de boer het roer omgooien. Aan de grootschalige productie voor de wereldmarkt moet een einde komen. De boer zal zich op de regionale markt moeten gaan richten en producten uit het natuurlijke landschap gaan verkopen aan de consument op de hoek. Hij moet het volk weer aan zich binden en andere bronnen van inkomsten zien te vinden. In het kader van een afstudeeronderzoek hebben studenten van Van Hall Larenstein onderzocht welke landschapsbeelden het nieuwe boeren oplevert. Laat de boerenrevolutie maar beginnen!
 

Lees verder:

artikel

presentatie