Marleen Appeldoorn

Marleen Appeldoorn

.

De 3e Bestemming:

een nieuw inrichtingsplan voor de Zuiderzeerand bij Kuinre

Na het droogleggen van de Zuiderzee waardoor vervolgens de noordoostpolder is ontstaan
geeft het inrichtingsplan de 3e bestemming voor dit gebied weer.

Tussen Blokzijl en Kuinre wordt de 1e fase van de vaarroute, die Blokzijl en Lemmer moet gaan verbinden, gerealiseerd. Deze Kuindervaart
mondt onder Kuinre uit in de nieuwe
Craneburchtplas. Aan de zuidzijde wordt de
Marknessevaart aangelegd die de vaarverbinding
met Emmeloord tot stand brengt. Ontwikkeling
van natte natuur langs de oevers van
de nieuwe vaarwegen en langs enkele sloten
in de graslandpolders rond de Weerribben,
maken een ecologisch netwerk. In dit aantrekkelijke
landschap wordt het aanbod in waterwonen
en waterrecreatie fors uitgebreid.

Kijk verder:

live presentatie

panelen