Margo Schotanus

Margo Schotanus

.

De Citadel

Een dynamisch stadshart

De Citadel wordt een ideale woon- en voorzieningenlocatie voor de Waalsprong. Maar naast de woon- en voorzieningenfunctie zal De Citadel ook een belangrijke verblijfsfunctie krijgen door de aanwezigheid van het landschapspark waarbij het landschappelijke/groene karakter beleefbaar moet blijven. Daarbij is rekening gehouden met de wensen van vele doelgroepen.
In het ontwerp is een duidelijke ruimtelijke structuur, gericht op identiteit en landschappelijke samenhang. Er zijn daardoor zowel contrasten als verbindingen terug te vinden. De nabijheid van het stedelijke centrum enerzijds en het landschappelijke karakter anderzijds maakt dat deze wijk een geliefde woonomgeving zal zijn.

Kijk verder:

live presentatie

rapport

Ook van Margo Schotanus:

onderzoek ‘Nederlandse forten komen tot leven!’