lezingenreeks INSPIRATIE

lezingenreeks inspiratie
 
 

Lezingenreeks

INSPIRATIE als motor van het ontwerpproces

6 donderdagavonden in september en oktober

Opleiding Tuin- en Landschapsinrichting
Hogeschool Van Hall Larenstein
19.00 – 20.30 uur
E002

Ontwerpen is een zoektocht naar samenhangende en aansprekende ontwerpoplossingen voor specifieke (deel)opgaven op verschillende schaal- en abstractieniveaus. Het op de ‘traditionele’ wijze analyseren van het plangebied en referentiegebieden biedt veel aanknopingspunten en inspiratie voor ontwerpopgaven in de tuin- en landschapsarchitectuur. Daarnaast zijn er diverse andere inspiraties voor het ontwerp. Inspiraties die bewust of onbewust worden gezocht en ingezet in het ontwerpproces.

Met de lezingenreeks wordt beoogd een diversiteit aan persoonlijke inspiratiebronnen van en voor ontwerpers aan het voetlicht te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan inspiratie uit belevingsaspecten (zicht, geur, kleur, geluid etc.), excursies, historie, andere ontwerpers, natuur, (vak)literatuur, beeldende kunst, muziek, mode, fotografie, maatschappelijke ontwikkelingen, internet etc. Daarnaast zal er in de lezingenreeks aandacht worden gevraagd voor de rol van de inspiraties in het ontwerpproces. Op welke wijze en op welke moment komen de inspiraties tot uiting in het ontwerp en het ontwerpproces? Wordt er bijvoorbeeld gestructureerd, methodisch en bewust gewerkt aan het opbouwen en gebruiken van een referentiekader of gebeurt dit meer onbewust?

do 4 sept // Rob van Maanen – Het Kleurbureau

do 11 sept // Jeroen Musch – Architectuurfotograaf

do 18 sept // Berno Strootman – Strootman Landschapsarchitecten

do 25 sept // Gerwin de Vries – Buro LINT

do 2 okt // Wim van Krieken – Stichting het Panorama

do 9 okt // Gijs Rijnbeek – Vogt Landschaftsarchitekten