Léon Weeterings

Léon Weeterings

.

Eilanden

Regionaal bedrijventerrein Beekbergsebroek

Dit is het derde deel van de afstudeeropdracht voor de richting Tuinontwerp van T&L Larenstein. Eerder dit studiejaar zijn een rapport over het schetsplan en een onderzoekrapport geschreven. In dit rapport wordt een deel van het schetsplan regionale bedrijventerrein Apeldoorn-zuid uitgewerkt.
Voor het bedrijventerrein was reeds een stedenbouwkundig masterplan opgesteld door HKB Stedenbouwkundigen. Hun planproces leverde een aantal modellen op. Door de gemeente werdt gekozen voor het eilanden-model (afb.1). Tijdens nader onderzoek bleek geen 110 ha bedrijventerrein nodig te zijn, maar 35 tot 60 ha aan de toekomstige behoefte te voldoen. Daarom werd het eilandenmodel verder ontwikkeld tot een ambitiemodel.
Het regionale bedrijventerrein Apeldoorn-zuid bestaat uit twee deelgebieden, het noordelijk gelegen ‘Biezenmaten’ en het zuidelijke ‘Beekbergsebroek’. De tussenliggende snelwegen en situering zorgen voor twee zeer verschillende bedrijventerreinen. In dit rapport is gekozen voor het verder uitwerken van het zuidelijke deel ‘Beekbergsebroek’ van het regionale bedrijventerrein.

Verder kijken:

live presentatie

rapport