Kunst en Natuur een logische combinatie?

Op 16 november bezochten studenten van Tuin- en Landschapsinrichting en Bosbouw – Urban Forestry het Kröller Müller museum waar ze een dagje buiten de school les kregen. Hun lesmateriaal was de tentoonstelling Windflower, Perceptions of Nature, waarin het museum de natuur neerzet als een kwetsbaar gegeven in een wereldwijde jacht naar vooruitgang.

Met filosofische gesprekken over de tentoongestelde kunst werd de student uitgedaagd om buiten de traditionele manier van denken te stappen en zo nieuwe creatieve inzichten te krijgen die hen kan helpen bij hun studie of (toekomstige) werkveld. Daarnaast leerden de studenten ook naar elkaar te luisteren en hun eigen ideeën en opvattingen helder onder woorden te brengen.

Verschillende kunstenaars uit verschillende culturen gaven allemaal hun kijk op de natuur uit het land van herkomst weer. Zo was het werk van de Chinese Liang Shaoji te zien; een rij van ongeveer honderd bamboe kaarsendragers, omsponnen door duizenden zijderupsen. En de drie meter hoge bos bloemen van daagde de bezoeker uit om na te denken of natuur wel maakbaar is. Is er een grens is tussen artificieel en natuurlijk?

Uiteindelijk was de dag bedoeld als verrijking voor de studenten. Naast een rondleiding en de filosofische gesprekken was er in de middag voor de verschillende opleidingen een programma uitgezet. Zo liepen de studenten Bosbouw – Urban Forestry mee met de boswachter van het park rondom het museum en gingen de studenten Tuin- en Landschapsinrichting dieper in op de rol van kunst in de opleiding.

Tekst: Ebon Keizer

Foto’s Roos van Doorn en Jack Martin (voorpagina)