Kick off startproject

Woensdag 7 september werden de eerstejaars Tuin- en Landschapsinrichting ontvangen in het bezoekerscentrum van park Sonsbeek. De 130 studenten hebben kleine projectgroepen gevormd en zullen voorstellen doen voor een nieuw te realiseren thematuin. Vier van deze plannen worden aan het eind van deze periode genomineerd en tentoongesteld in het bezoekerscentrum. De opgave is weliswaar fictief, maar de bevlogenheid waarmee de kersverse studenten aan de slag gaan is er niet minder om.

In zeven weken doorlopen de projectgoepen een volledig planproces. Via inventarisatie, analyse, visie, ontwerp, uitwerking en beheer komen ze tot een gedegen en onderbouwd voorstel. Daarbij passeren allerlei aspecten zoals bodem, landschap, ecologie en beplantingen de revue. Een uitgelezen kans om er achter te komen of tuin- en landschapsinrichting inderdaad de goede studiekeuze is!

http://www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl/