Johnny Boertje en Joris Wolbert

Johnny Boertje
Joris Wolbert

.

Waterrijk Almelo

Oplossingen voor het hemelwaterafvoer

Gemeente Almelo is bezig met de uitwerking van een ambitieus plan genaamd Waterrijk Almelo, dit
plan bestaat uit de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk waarbinnen het blauw/groene casco
centraal staat, dit blijkt uit de aanwezigheid van veel oppervlaktewater en groen. Om de
waterkwaliteit van het gesloten systeem op een zwemwaterkwaliteit te krijgen en te behouden is
het belangrijk om na te denken over de omgang met hemelwater van daken en wegen. Het
onderzoek van Johnny Boertje en Joris Wolbert is er op gericht om een antwoord te geven op de
vraag: ‘Wat is de meest geschikte oplossing ten behoeve van de omgang met hemelwater voor de locatie
Waterrijk?’. Na onderzoek naar bestaande mogelijkheden en het bekijken van referentiegebied zijn
er voor de verschillende deelgebieden uitwerkingen gegeven. Bij het uitwerken is rekening
gehouden met de visie van de Gemeente Almelo waarbinnen de bewustwording van de bewoners
centraal staat en filtering gewenst is. Het antwoord is dan ook veelal bovengronds afvoeren van het
dak en wegwater, bewustwording ontstaat door de toepassing van ‘omgekeerde infiltratieputten’
die het water aan het oppervlak brengen waarna het via o.a. bermpassages gefilterd wordt en
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Geïnteresseerden kunnen het gehele onderzoek opvragen in
de mediatheek van Van Hall Larenstein te Velp.

Kijk verder:

live presentatie

rapport