Johan Vlug benoemd tot buitengewoon lid NVTL


bmul 21 juni 2013 johan vlug2b jpgTijdens de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (
NVTL) op 21 juni 2013 is landschapsarchitect Johan Vlug (1947) op voordracht van zijn collega’s van Hogeschool van Hall Larenstein, benoemd tot buitengewoon lid van de vereniging.
 
Met het benoemen van Johan Vlug als buitengewoon lid wil het bestuur haar waardering uitspreken over de wijze waarop Johan tijdens zijn lange loopbaan binnen het onderwijs een essentiële en strategische bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur en het onderwijsveld in Nederland en daarbuiten.
 
Als bevlogen, veeleisende, maar vooral ook steun biedende docent, heeft Johan de landschapsontwerpers die in Boskoop en later ook in Velp zijn opgeleid, jarenlang geïnspireerd. Hij initieerde voor hen buitenland excursies, lezingencycli, colleges met prominente vakgenoten en stelde in zijn eigen colleges altijd de ontwerpvraag centraal. Voor velen fungeerde hij daarbij als toetssteen voor kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Onder zijn supervisie is de didactische methode voor het ontwerpen met concepten, ruimtelijke modellen en ontwerpfasen ontwikkeld. Dit mondde uit in een systematisch en zeer effectieve lesmethode en publicaties zoals ‘ontwerpanalyse’.
 
Daarnaast was Johan één van de drijvende krachten achter het ELEE-netwerk (Educational Landscape Exchange Europe) dat in 1986 werd opgericht en de basis vormde voor de grote betrokkenheid van het Nederlandse onderwijsveld bij de huidige European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) en de International Federation of Landscape Architects (IFLA-Europe). Ook was Johan in 2002 lid van de visitatiecommissie van de Vlaamse Hogeschool Raad voor de Vlaamse opleidingen voor de Landschaps- en Tuinarchitectuur. Hierbij leverde hij een belangrijke bijdrage in de analyse en verbetervoorstellen voor het landschapsonderwijs in Vlaanderen.
 
Op 15 mei 2013 vond ter ere van het afscheid van Johan Vlug op Hogeschool van Hall Larenstein het symposium ‘De noodzaak van ontwerpen’ plaats. Tijdens dit symposium werd ook het gelijknamige boek gepresenteerd, dat mede onder redactie van Johan tot stand kwam.