Jacco Jansen

Jacco Jansen

Streekeigen vormen van landelijk wonen

Het onderzoek geeft inzicht in de streekeigen manier van landelijk wonen in zuidwestelijk zeekleigebied.┬á Hierbij zijn nederzettingen van tien tot driehonderd woningen met elkaar vergeleken, hieruit blijkt dat er diverse types te onderscheiden zijn; dijkdorpen, dubbele dijkdorpen, ringdorpen, straatdorpen, havendorpen en duindorpen. Per categorie zijn er twee dorpen verder geanalyseerd op de volgende aspecten; ontstaanswijze, groeiwijze, verkaveling, typologie├źn, beplantingen, relatie met het landschap en architectonische details. Vanuit deze onderlinge vergelijking zijn er ontwerpprincipes gemaakt. Deze principes kunnen ingezet worden voor het ontwerpen van streekeigen vormen van landelijk wonen in het zuidwestelijk zeekleigebied.
.
Kijk verder:

Onderzoeksrapport

Ontwerprapport

Poster

Live presentatie
.
Terug naar overzicht